27 de febr. 2012

PRESENTACIÓ

 
Gatamaula és un col·lectiu de dones feministes revolucionàries que ens organitzem per fer front al sistema heteropatriarcal capitalista. Ens identifiquem com a dones assumint que aquesta categoria no esgota el subjecte de la nostra lluita i reconeixem les diferències d’orientació sexual, ètnia, edat, classe que existeixen entre nosaltres. Així, rebutgem els seus significats biologicistes, esssencialistes i excloents. Entenem que és una categoria controvertida però l'adoptem conscientment per fer visible que opera en la realitat i és font d'opressió i desigualtats econòmiques, socials, polítiques i simbòliques. Naixem doncs de la necessitat d'organitzar-nos com a dones en un espai d'empoderament des d'on poder dur a terme la nostra lluita.
Entenem l'heteropatriarcat com el sistema de dominació basat en l'explotació de les dones a través de la divisió sexual del treball i que perpetua l'opressió d'aquestes amb les institucions socials i polítiques amb què se sustenta: la família, el matrimoni, l'església, l'escola i l'estat, entre d'altres. Combatem aquesta opressió històricament menystinguda que imposa les categories de dona i d'home com a normatives, excloents i jerarquitzades. Combatem també l'heterosexualitat obligatòria i la forma en què les sexualitats dissidents es castiguen, operant de forma desigual segons el gènere. Ens oposem directament a tota forma de violència patriarcal, ja sigui física, psicològica, material i simbòlica. La nostra lluita contra el patriarcat parteix també de la lluita contra el capitalisme, considerant-los com a dos sistemes intrínsecament lligats i actualment interdependents; tenim en compte la relació entre aquests dos sistemes i altres estructures de poder, com l'ètnia o l'edat. Ens oposem també a l'opressió sobre el poble català declarant-nos independentistes, a l’expoliació de la natura i a totes les formes d’explotació i opressió. Ens oposem a la violència estructural del sistema heteropatriarcal capitalista i als estats colonitzadors de pobles.
El nostre feminisme és radical i revolucionari. Ho volem tot: reconèixer la diferència sense essencialitzar-la, poder demanar la igualtat sense haver de prendre com a mesura els paràmetres masculins. Volem ser nosaltres qui definim què volem ser. Volem el dret al propi cos, volem escollir com gestionem la nostra pròpia sexualitat, volem viure sense violència, volem els carrers lliures de por, volem relacions sense sexisme, volem trencar amb el binarisme sexual, volem un model de societat en què les necessitats humanes siguin el centre de la vida.
Ens organitzem de forma horitzontal i assembleària, i creem en l'espai de debat un lloc on compartir opinions i experiències, i reflexionar sobre elles, encarant la discussió a l'acció. Entenem que allò personal és polític i intentem gestionar les relacions entre nosaltres i les nostres diferents necessitats i bagatges, sent conscients que dins l'assemblea també s'esdevenen relacions de poder. D'aquesta manera, la nostra pràctica política tant és la lluita pel canvi social sent presents al carrer com el canvi personal dins de l'assemblea.
Les nostres aliances es basen en la creació de vincles amb altres col·lectius feministes, de dones, lesbianes, trans i antipatriarcals que comparteixen els punts principals de la nostra anàlisi de la realitat social, així com també amb l’esquerra independentista i altres col·lectius anticapitalistes que tinguin la lluita contra el patriarcat com a un dels seus principals eixos. La nostra lluita s'emmarca a Barcelona i la nostra voluntat és poder coordinar-nos com a feministes a nivell dels Països Catalans.