27 de març 2012

COMUNICAT : 29 A CASA, TAMBÉ FEM VAGA!

La pobresa que provoca el sistema heteropatriarcal té, un cop més, nom de dona. Els atacs als nostres drets socials i laborals a través de retallades i reformes aguditzen la precarietat i perpetuen la violència estructural i econòmica sobre les dones. El sistema ens condemna a la dicotomia sexuada entre el treball productiu i reproductiu on només el primer gaudeix d’un reconeixement social i econòmic.

El món laboral, com el nucli més dur del capitalisme ha extés una concepció del mercat de treball on només es contempla un 30% del treball remunerat enfront el 70% del treball reproductiu i de cura. És en aquest moment clau una reconceptualització dels treballs per incloure tot allò que gira entorn a les necessitats humanes i que hauria de comptar amb una igual legitimitat social, ja que entenem que per què el treball remunerat es pugui desenvolupar és necessari la sustentació del treball a la llar o la comunitat i per tant reclamem un igual repartiment de tots els treballs (cura i productiu).


Amb la Reforma Laboral i les retallades socials, s’agreujen les agressions que el sistema perpetua contra les treballadores dels Països Catalans. La instauració dels criteris neoliberals que ha penetrat plenament i sense complexos en els governs d’arreu, està destruint els drets laborals i socials aconseguits. Una reforma perpetrada per aquells qui han especulat amb el nostre futur, i que amb l’excusa de la responsabilitat, només volen socialitzar-ne les pèrdues i aprofundir en les desigualtats.

La reforma laboral agreujarà encara més aquesta situació i precaritzant encara més els treballs reproductius o clarament feminitzats, que sovint no tenen ni tan sols cabuda en les lluites laborals: les treballadores domèstiques, les sexuals i les feines no remunerades de cura. Per tal de visualitzar-nos pengem un davantal als nostres balcons! els treballs de cura, domèstics i reproductius també deixarem de fer-los! Les dones estem en vaga!

Des de Gatamaula, convoquem totes les dones de la classe treballadora per a prendre partit un cop més i defensar el que és nostre.

Totes a la vaga general!
Pel reconeixement del treball reproductiu!
Acabem amb la reforma laboral!
Contra l'heteropatriarcat capitalista!
No cosirem les vostres retallades!
Cap a una vaga de dones!
Barcelona 27 de març de 2012