21 de maig 2012

Comunicat de suport a la vaga d’ensenyament del 22 de maig.

En la situació actual en la que l’educació és entesa com una gran despesa per a la classe política, en la que només la classe burgesa hi té cabuda, mentre que les classes populars patim les seves conseqüències, tornem a sortir al carrer.

Entenem que les retallades a l’educació afecta a tota la societat i per tant és aquesta la que ha de decidir.

La reducció de places a les escoles bressol, o la no construcció d’aquestes, fa que moltes xiquetes tinguin que anar a escoles privades, augmentant les despeses de les famílies, o quedar-se en casa, el que comporta que una persona hagi de tenir cura, acció que habitualment recau sobre les dones, imposant-nos una vegada més el treball reproductiu i de cura.


L’augment de les taxes, tant a la universitat com als centres de FP, converteixen l’educació en un luxe que la gran majoria de la societat no ens podem permetre, mantenint la divisió entre la classe popular, aquella que no pot accedir a una educació adequada, i la classe burgesa, amb totes les portes obertes per poder accedir i fent-la propietària del monopoli de l'educació.

L’augment de les dones als centres educatius observat durant l’última dècada es tornarà a veure reduït. Es tornarà a l’època en la que només el homes, fills de burgesos amb un alt poder adquisitiu, eren els únics que podien accedir a una educació de qualitat.

La reducció d’un gran nombre de docents té una doble conseqüència: per una banda, comporta la massificació de les aules degut al baix nombre d’aquestes, i per altra, es torna a repetir la discriminació que pateix la dona en el món laboral, ja que la majoria del personal docent són dones.

Sortim al carrer per reivindicar una educació pública i de qualitat, que no discrimini les estudiants pel seu nivell adquisitiu ni menyspreï totes les professionals del sector de l’educació.


Tornem a sortir al carrer. Tornem a fer vaga.

Per una educació pública i de qualitat!


Gatamaula, col·lectiu de dones feministes.

Barcelona, 21/5/2012