4 de març 2014

Crònica Conferència Jineoloji, Colonia – 28 de febrer -2 de març


Del 28 de febrer al 2 de marc ha tingut lloc a Colònia, Alemanya, la Conferència “Jineoloji, Jineology- Radical thinking from the women’s perspective” [Jineoloji – Pensament radical des de la perspectiva de les dones], organitzada per diverses associacions i organitzacions que treballen per l’alliberament de les dones kurdes – Utamara (Alemanya), Cenî (Alemanya), International Free Women’s Foundation (Paisos Baixos) i IXK-Jin, organització de noies estudiants del Kurdistan. 

Tres membres de Gatamaula vam ser-hi presents i vam tenir l’oportunitat de participar amb una ponència, així com de conèixer més a fons el moviment de dones del Kurdistan i compartir experiències amb dones d’altres llocs del món (Sud-Africa, Filipines, Suècia, Alemanya, Anglaterra, etc.).


L’objectiu de la conferència era questionar i deconstruir les ciències dominants i les seves estructures patriarcals i capitalistes, per tal de crear, compartir i discutir conceptes alternatius per una ciència feminista que proposi alternatives de vida i de pensament. El moviment de dones del Kurdistan proposa revisar críticament les ciències dominants i la seva història, per tal de veure com està atravessada fonamentalment pel pensament colonitzador sobre les dones, l’opressió que forma la base de totes les altres opressions, segons ha teoritzat el líder del poble kurd Abdullah Ocalan en els seus escrits des de la presó. La crítica defensa la idea que la major part de les ciències naturals i socials en l’estat que es troben avui en dia no proveeixen d’eines per a l’alliberament de les dones i el canvi social, ja que bàsicament han estat desenvolupades per posicions de dominació – masclistes, imperialistes, racistes, etc- i no des de les dones mateixes i les seves diverses experiències. Per tal de superar les opressions és necesari, a part de crear estructures propies, acabar amb l’ocupació mental (o la violència epistèmica) que patim, i per això el moviment kurd està debatint i construint la "freedom sociology", la sociologia de la llibertat. Dins d’aquest projecte donen una importància cabdal a la "women freedom ideology”, i la Jineology o la ciència de les dones serà un punt important en aquesta construcció de la mentalitat alliberadora per a les dones.

Davant d’una anàlisi crítica del paper de les ciències al servei del patriarcat i el capitalisme, el moviment de dones kurd proposa la creació d’una història pròpia de les dones, feta des de les dones i per a les dones i que suposi una alternativa als models del coneixement imperants. D’aquí el títol de les jornades: “Jin”, que significa dona en kurd, i “logos”, ciència en grec: la ciència de les dones. Aquesta conferència volia començar a sentar les bases d’aquesta “gineologia” amb diferents ponències de dones kurdes i d’arreu del món. Durant els tres dies de conferència més de vint dones van presentar ponències al voltant de la crítica a la ciència i la història patriarcal, sobre el projecte de la Jineoloji i sobre experiències d’organització i resistència del moviment de dones kurd i altres moviments de dones com el del País Basc i Filipines i experiències d’autodefensa feminista d’Àustria i Alemanya.

La ciència de les dones que proposen significa una base més per a la lluita en l’alliberament de les dones kurdes, que alhora està implementant els seus principis d’emancipació en vàries regions del Kurdistan i municipis on estan organitzats, especialment a Rojava (part Síria del Kurdistan) on recentment s’ha declarat una regió autònoma kurda i on s’estan construint estructures alternatives a les societats capitalistes i patriarcals. L’educació té un paper crucial en la realització del projecte. Des de fa uns anys s’han creat acadèmies de dones on s’estableixen sistemes no jeràrquics d’aprenentatge; fan formació a varis nivells en feminisme, ecologisme, llengua i cultura kurdes o religions, i tenen projectes d’educació dels homes i els nens. Desenvolupen alternatives comunals d’economia, discuteixen el paper de la família i els rols de gènere en la construcció de les seves comunitats i proposen unitats d’autodefensa del poble i la societat civil. El moviment juvenil representa un pilar fonamental per a l’emancipació del poble kurd.

Com a membres de Gatamaula vam presentar el context dels Paisos Catalans, les diverses lluites feministes que s’hi duen a terme, i la feina que hem anat desenvolupant com a col.lectiu i en relació a d’altres col.lectius feministes dels Paisos Catalans i en el marc del moviment de l’Esquerra Independentista. Després d’una breu presentació del context vam presentar la nostra lluita interseccional: feminista, anticapitalista i de Paisos Catalans. Després vam parlar de les propostes sobre l’economia feminista i la vaga de cura, sobre les lluites pels drets sexuals i reproductius (com afrontem la reforma de la llei de l’avortament i altres ofensives pel dret de mares solteres i lesbianes a la reproducció) i sobre les violències contra les dones a tots els nivells (estructural, institucional, simbòlic, etc.).

Les impressions de la conferència que hem tingut són moltes i variades, pero ens agradaria almenys poder transmetre la força i coratge del moviment de dones kurd, que resisteix als atacs constants dels Estats Turc, Siri, Iraquí i Iraní i que, malgrat tot, afronta la lluita per l’alliberament de les dones i de tot el poble kurd amb valentia i generositat.

Des de Barcelona, Gatamaula us envia un crit de solidaritat internacionalista:

Jin, Jiyan, Azadi!